Clwb Pêl-droed Tref Bwcle
Buckley Town Football Club

BTFC

More News

This weekend’s Genero Adran Leagues and JD Cymru Leagues matches will be dedicated to Her Game Too Cymru for International Women’s Day (Friday 8 – Sunday 10 March). International Women’s Day (IWD) is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. Marked annually on 8 March, IWD celebrates women’s achievements, educates and raises awareness for women’s  quality, calls for positive change advancing women and marks a call to action for accelerating gender parity. The IWD 2024 campaign theme is Inspire Inclusion.

• When we inspire others to understand and value women’s inclusion, we forge a better world.
• When women themselves are inspired to be included, there’s a sense of belonging, relevance, and empowerment.

Her Game Too Cymru forged a significant partnership with the Football Association of Wales’ Genero Adran Leagues and JD Cymru Leagues at the start of the 2023/24 season. The partnership signifies a united effort to promote inclusivity and equality in Welsh Football, making strides towards a more diverse and welcoming sport for all. Roopa Vyas, Director and Founder of Her Game Too Cymru, said: “The dedicated fixture
weekend is a fantastic opportunity to raise awareness of sexism in football. “Our partnership with the leagues in September 2023 marked a historic moment as the first national leagues collaboration for Her Game Too, and this initiative underscores our commitment to fostering inclusivity and equality in the sport.”

Jack Sharp, FAW Head of Domestic Leagues, said: “We are very proud to be the first national leagues partnered with Her Game Too as we continue to create a Welsh football environment where all fans, players and staff feel respected, supported and visible.

“Our Her Game Too weekend will provide clubs with the opportunity to showcase their women role models and further engage with their  fanbases, while allowing the campaign to have an impact across the country. “We look forward to providing Her Game Too with a bigger  platforms at key events in our domestic calendar over the next few months.”

Bydd gemau’r Genero Adran Leagues a gemau’r JD Cymru Leagues y penwythnos hwn yn cael eu neilltuo i Gêm Hi Hefyd Cymru ar gyfer diwrnod Rhyngwladol y Merched (Dydd Gwener 8 – Dydd Sul 10 Mawrth). Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched (DWM) yn ddiwrnod byd-eang sy’n dathlu cyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Wedi’i nodi’n flynyddol ar 8 Mawrth, mae DWM yn dathlu cyflawniadau menywod, yn addysgu ac yn codi ymwybyddiaeth am gydraddoldeb menywod, yn galw am newid cadarnhaol yn hyrwyddo menywod ac yn nodi galwad i weithredu ar gyfer cydraddoldeb rhywedd. Thema ymgyrch DWM 2024 yw Ysbrydoli Cynhwysiant.
• Pan fyddwn yn ysbrydoli eraill i ddeall a gwerthfawrogi cynhwysiant menywod, rydym yn creu byd gwell.

• Pan fydd menywod yn cael eu hysbrydoli i gael eu cynnwys, mae yna synnwyr o ymberthyn, perthnasedd a grymuso. Ffurfiwyd Gêm Hi Hefyd Cymru bartneriaeth sylweddol gyda Genero Adran Leagues a JD Cymru Leagues Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar ddechrau tymor 2023/24.
Mae’r bartneriaeth yn arwydd o ymdrech unedig i hyrwyddo cynhwysedd a chydraddoldeb ym mhêl-droed yng Nghymru, gan wneud camau tuag at wneud pêl-droed yn fwy amrywiol a croesawgar i bawb. Dywedodd Roopa Vyas, Cyfarwyddwr a Sefydlwr Gêm Hi Hefyd Cymru: “Mae’r penwythnos yma yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o rywiaeth yn bêl-droed. “Mae ein partneriaeth â’r cynghreiriau yn nodwedd hanesyddol gan ei fod yn gydweithrediad cyntaf gyda chynghreiriau cenedlaethol i Gêm Hi Hefyd, ac mae’r fenter hon yn tanlinellu ein
hymrwymiad i feithrin cynhwysedd a chydraddoldeb yn y chwaraeon.”
Dywedodd Jack Sharp, Pennaeth Cynghreiriau Domestig CBDC: “Rydym yn falch iawn o fod y cynghreiriau cenedlaethol cyntaf i gydweithio â Gêm Hi Hefyd wrth i ni barhau i greu amgylchedd lle mae pob cefnogwr, chwaraewr a staff yn teimlo eu bod yn cael eu parchu, eu cefnogi a’u gweld. “Bydd ein penwythnos Gêm Hi Hefyd yn rhoi cyfle i glybiau arddangos eu modelau rôl menywod ac ymgysylltu’n bellach â’u gefnogwyr, gan ganiatáu i’r ymgyrch gael effaith ledled y wlad.
“Edrychwn ymlaen at cynyddu cynrychiolaeth Gêm Hi Hefyd mewn digwyddiadau allweddol yn ein calendr domestig dros y misoedd nesaf.”